Pro týmy/For teams

 

BOOKING FORMS to DOWNLOAD

TECHNICAL GUIDE

 
 

Nájezd na dlouhodobé parkoviště bude možný od úterý 23. 7. 2019 na základě akreditace. Všechna dlouhodobá parkování + campery směřuji na bránu č. 9 areálu výstaviště. Platba v hotovosti v Kč.

Long-term parking is available from Tuesday July 23, 2019 based on accreditation. All long-term parking + campers go to the gate No. 9 of the exhibition grounds. Cash payment in CZK only.


Startovací listiny / Entry lists


 

Testovací jízdy tratí pro ME v Brně!/test rides on tracks in Brno

Vážení přátelé,

Na základě poptávek několika reprezentačních týmů nabízíme možnost řízené prohlídky závodních tratí pro ME MTB v Brně, které se uskuteční ve dnech 25.-28. 7. 2019 v Brně, v České republice.

V souvislosti s konáním SP v nedalekém Novém Městě na Moravě v květnu /vzdáleno 80 km od Brna/ jsou tyto prohlídky naplánovány v termínu: 24.-27. 5. 2019, vždy od 9:00 – 17:00 hodin po předchozí domluvě a registraci u ředitele závodu, pana Lubomíra Vidláka, E: lubomir.vidlak@mtbbrno.eu. Registraci a domluvu termínu prosím vyřešte do 15.5.2019.

V současné době jsou s konkrétními národními týmy domluveny tyto termíny prohlídky tratí pod vedením zkušeného českého MTB závodníka Jana Jobánka:

úterý 21. 5. 2019 od 12:00 hodin

pátek 24. 5. 2019 od 9:30 hodin

Trať je k dispozici i ostatním týmům po předchozím nahlášení!

Sraz je na parkovišti u stadionu: https://mapy.cz/s/3sfjD

Děkujeme za váš zájem a těšíme se na shledanou!

Dear friends,

Based on the requests of several representative teams we offer a guided tour of the racing tracks for the MTB European Championship in Brno, which will take place from 25 - 28 July, 2019 in Brno, Czech Republic.

In connection with the World Cup nearby Nové Město na Moravě (80 km from Brno), these tours are scheduled for 24 - 27 May, always from 9:00 am to 5:00 pm by prior appointment and registration with the race director, Mr. Lubomír Vidlák, lubomir.vidlak@mtbbrno.eu. Please be so kind and register before 15 May, 2019.

Currently, with specific national teams the following dates of tour of the racing tracks are arranged under the guidance of experienced Czech MTB racer Jan Jobánek:

Tuesday, 21 May 2019 from 12 o´clock

Friday, 24 May 2019 from 9:30 am

The tracks are also available for other teams upon prior notification!

The meeting is in the parking lot at the stadium:  https://mapy.cz/s/3sfjD

Thank you for your interest and we look forward to seeing you!

 

 

UBYTOVÁNÍ/ACCOMMODATION

Ubytování je připraveno v nedalekých partnerských hotelech
Accommodation
is available in partner hotels nearby:

 
 

HOLIDAY INN BRNO****

www.hibrno.cz →

Holiday inn.jpg

Rezervace ubytování: reservations@hibrno.cz a nezapomeňte zmínit heslo: UEC MTB. Ceny pro vás: jednolůžkový pokoj 65 EUR, dvoulůžkový pokoj 75 EUR.

Booking on email reservations@hibrno.cz and do not forget to mention the password: UEC MTB in your request in order to get the special price right away. Our special price for attending teams: SINGLE ROOM 65 EUR, Double room 75 EUR.

Závodiště a hotely / Race Venue and Hotels

 
ECHMTB2019_map hotels.jpg
 
 

TECHNICAL GUIDE


technický průvodce (propozice) Mistrovství Evropy XCO, XCE, XCR, Brno 25. – 28. 7. 2019

Pořadatel: Sport pro Brno, z.s., Marie Steyskalové 64,
616 00 Brno, IČ22750266

Místo závodu: GPS Loc , 49.1915961N, 16.5652489E, Brno – Pisárky

Termín závodu:
25.-28. 7. 2019

Ředitel závodu, předseda OV:
Lubomír Vidlák,
+420 605 432 220
vidlak@sportprobrno.cz,
lubomir.vidlak@mtbbrno.eu

Ředitel trati:
Luděk Komoň,
+420 602 717 608
komon.ludek@seznam.cz

Sekretariát závodu
Jana Varnerová
+420 775 275 909
jana.varnerova@mtbbrno.eu→ sekretariat@mtbbrno.eu→

Media, marketing:
Regina Balounová,
+420 722 917 491, 
regina.balounova@mtbbrno.eu 

Akreditace

Hotel Voronež I, Křížkovského 458/47, 603 00 Brno, Pisárky,
49.1857194N, 16.5853642E

24. 7. 16:00 – 21:00 h
25. 7. 08:00 – 21:00 h
26. 7. 08:00 – 21:00 h
27. 7. 08:00 – 21:00 h
28. 7. 08:00 – 12:00 h

Parkování národních týmů

49.1894717N, 16.5653025E

Do prostoru určeného pro parkování národních týmů, organizátorů (na stadionu a na asfaltových plochách v parku) z ulice Pisárecká, budou vpuštěna pouze vozidla označená povolením vjezdu, které si každý vyzvedne v místě akreditace. Ostatní budou nasměrováni na parkoviště na Výstavišti.

Nájezdy na dlouhodobé parkoviště: od úterý 23. 7. 2019 na základě akreditace. 
Všechna dlouhodobá parkování + campery směřuji na bránu č. 9 areálu výstaviště. Platba v hotovosti v Kč.

Příjezd

Dálnice D1-exit 190 – SVITAVY

Závodní trať

Trať: délka 4.1 km, převýšení 210 m. Městský okruh postavený s ohledem na moderní trendy XCO tratí, tak aby nabídnul velkou přehlednost pro diváka a závodníky prověřil jak po technické tak po fyzické stránce.

Trať má 5 speciálních sekcí, vyznačených v mapě závodu

1 Houpačky, 2 Rock garden, 3 Twins, těžký paralelní technický sjezd s přírodními překážkami, 4 Čertík – přírodní sjezd, 5 Rock and roll, kamenné pole (balvany) na mírném sjezdu Areál startu a cíle: Atletický stadion,
6 Extrem

Areál startu a cíle

Atletický stadion

Kancelář závodu

Atletický stadion viz mapa areálu

Team Area & Expo

plocha přímo v areálu stadionu

Vyhlášení výsledků

přímo na atletickém stadionu

Anti-doping

Atletický stadion viz mapa areálu

Kategorie závodu

dle UCI kategorie XCO, XCE, XCR

Kategorie závodníků

Junioři, Juniorky, U23 Muži, U23 Ženy, Muži Elite, Ženy Elite, Masters Muži, Masters Ženy, Štafety, Eliminátor

Časomíra

Champion chip

Zdravotní služba

Fakultní nemocnice Bohunice

Zdravotníci koordinováni SPP Vyškov,
Puškinova 63 68201 Vyškov

 

technical guide 2019 XCO, XCE,
XCR MTB European Championship Brno,
Czech Republic,
July 25 – 28, 2019

Event Organizer: Sport pro Brno, z.s., Marie Steyskalové 64,
616 00 Brno, Czech Republic

Venue: GPS Loc, 49.1915961N, 16.5652489E, Czech Republic, Brno – Pisárky

The Date of the Race:
July 25 -28, 2019

Secretary General:
Mr. Lubomír Vidlák,
+420 605 432 220
vidlak@sportprobrno.cz,

Chief of Courses:
Mr. Luděk Komoň,
+420 602 717 608
komon.ludek@seznam.cz

Race secretary
Ms. Jana Varnerová
+420 775 275 909
jana.varnerova@mtbbrno.eu→ sekretariat@mtbbrno.eu→

Chief of Media & Marketing:
Ms. Regina Balounová,
+420 722 917 491
regina.balounova@mtbbrno.eu 

Accreditation

Hotel Voroněž I, Křížkovského 458/47, 603 00 Brno, Pisárky,
GPS Loc, 49.1857194N, 16.5853642E

24 July 4:00 – 9:00 pm
25 July 8:00 am – 9:00 pm
26 July 8:00 am – 9:.00 pm
27 July 8:00 am – 9:00 pm
28 July 8:00 am – 12 o´clock

National Teams Parking Zone

GPS Loc, 49.1894717N, 16.5653025E

Only vehicles marked with a passport will be admitted into the parking area of the national teams and organizers (situated at the stadium and on the asphalt surfaces in the neighboring park) accessible from the Pisárecká Street. The parking entry passport will be picked up at the accreditaion site. Cars without the parking entry passport will be directed to the parking lot on the Exhibition Grounds.

Long-term parking: from Tuesday July 23, 2019 based on accreditation. All long-term parking + campers go to the gate No. 9 of the exhibition grounds. Cash payment in CZK only.

Navigation

Highway D1-exit 190 - SVITAVY

Race Course:

Length: 4.1 km, Elevation 210 m. The city circuit designed and built with respect to the modern trends of the XCO courses to provide a good view of the visitors and the competitors, both technically and physically.

The course has 5 special sections marked in the race map:

1 Swings, 2 Rock Garden, 3 Twins, heavy parallel technical downhill with natural obstacles, 4 Čertík - a natural downhill, 5 Rock and roll, stone field (boulders) at moderate downhill

Start and Finish area 

The Athletic stadium

Competition Office

The Athletic Stadium see the map

Team Zone & Expo Zone

directly at the athletic stadium

Awards ceremonies

directly at the athletic stadium

Doping Control

The Athletic Stadium - follow the map

Race Categories

XCO, XCE, XCR – according to the UCI rules

Riders categories

Junior Men, Junior Women, U23 Men, U23 Women, Elite Men, Elite Women, Masters Men, Masters Women, Team Relay, Eliminator

Timekeeping

Champion chip

Medical Service

Faculty Hospital of Brno - Bohunice

Paramedics coordinated by SPP Vyškov (private health and assistance service), Addresss: Puškinova 63, 682 01 Vyškov

 

TEAM MANAGERS MEETINGS

Location: Orea hotel Voroněž (ground floor)

Křížkovského 47, 603 00 Brno

JUNIORS – U23 and ELITE categories

Wednesday, 24th of July 17:00 – 17:45

Attendance is compulsory for:

  • UEC MTB Commission President

  • UCI and Additional Commissaires

  • Team Managers

  • CADF Doping Control Officer

  • Event Director

  • UEC Technical Delegate

MASTERS categories

Wednesday, 24th of July 19:30 – 20:00

 

 
 
01C_8215 crop.jpg

GET READY!

FOR JULY 25-28, 2019!

 
footer_back1.jpg