Mistry Evropy v týmových štafetách jsou Švýcaři / The European Champions in Team Relay are the Swiss

 
02C_5796.jpg

English text follows

Týmová štafeta Švýcarska ve složení Joel Roth, Dario Lillo, Ramona Forchini, Sina Frea a Andri Frischknecht si dojela na Mistrovství Evropy horských kol v Brně pro zlato jen těsně před pěticí Italského týmu. Bronz vybojoval tým Dánska.

Česká silná pětka ve složení Matěj Průdek, Jan Zatloukal, Tereza Sásková, Jitka Čábelická a Ondřej Cink nenaplnila zálusk na umístění v první pětce. Ondřej Cink i přes raketové tempo na posledním úseku nedokázal smazat vysokou ztrátu. Přesto se mu podařilo posunout českou štafetu ze 16. na 10. místo. Bohužel nakonec skončila česká štafeta na posledním místě, protože rozhodčí rozhodli o její diskvalifikaci za špatnou předávku mezi 3. a 4. úsekem.

Velmi dlouho se čekalo také na potvrzení pořadí na prvním místě. Italové ihned po dojetí závodu podali protest kvůli počínání švýcarského finišmana na trati.

The Switzerland's team relay consisting of Joel Roth, Dario Lillo, Ramona Forchini, Sina Frea and Andri Frischknecht won the gold medail at the 2019 UEC European Championship MTB XCR in Brno, Czech Republic just before the Italian team's five. Bronze won the team of Denmark.

The Czech strong national relay in the consistion of Matěj Průdek, Jan Zatloukal, Tereza Sásková, Jitka Čábelická and Ondřej Cink did not fill the delicacy of placing in the top five. Ondřej Cink, despite the rocket pace on the last leg, could not erase the big loss. Nevertheless, he managed to move the Czech relay from 16th to 10th place. Unfortunately, the Czech relay finaly ended on last place because the disqualification for a bad handover between the 3rd and 4th leg.

It also took a long time to confirm the order in the first place. Immediately after the race, the Italians protested against the Swiss racer´s action on the track.

Foto: Jaroslav Svoboda, Stanislav Chlup

 
ME MTB BRNO 2019